Preview Mode Links will not work in preview mode

rally.nor podcast

Sep 15, 2023

S3E18 | Zero DSR/X | Kan en elektrisk motorsykkel være en god erstatning for vår gamle bensindrevne venn?

 

Det spørsmålet skal jeg overlate til deg å besvare, men jeg har i denne episoden forsøkt å gi en nyansert opplevelse av denne spesifikke modellen. Jeg har nå forsøkt å gi deg min opplevelse underveis,...