Preview Mode Links will not work in preview mode

rally.nor podcast

Oct 13, 2022

Intet annet enn en sprell levende legende!

 

Usedvanlig hyggelig å bli bedre kjent med en så jordnær og hyggelig mann. Ikke rart alle liker ham og alle historiene, ja det føles faktisk som at bare ved å være tilstede der han er så er man med å se historien utfolde seg.

 

Ikke er han bare kjent med veier og...