Preview Mode Links will not work in preview mode

rally.nor podcast

Jul 20, 2021

MotorHansen - MC Tuning Da jeg fikk en oppfatning av at sykkelen min ble veldig varm måtte jeg prøve å finne ut hvorfor.

Løsningen ble å ta en prat med Bård Ove Hansen angående tuning av moderne motorsykler. Det ble en meget informativ prat, og jeg håper du kan ha godt utbytte av det også.

Husk å dele!

Link...


Jul 10, 2021

Frode Hagemo - Italienske striper Da jeg fikk tips om å ta en prat med en fyr fra Trondheim, som prater på inn- og utpust angående italienske prosjekter.. Da var jeg ikke sein om å ta kontakt. 

Hvem er denne fyren som er så entusiastisk og engasjert i egne konsepter og elsker å gjøre det ingen andre gjør?

Jeg...