Preview Mode Links will not work in preview mode

rally.nor podcast

Sep 29, 2021

Nå har det nesten gått 1,5 år siden jeg første gang fikk kontakt med Kai Ingvald Flateland. Mannen bak den geniale idéen, TwinPegs.  I denne perioden har han hatt fire "testpersoner», meg inklusive, rundt omkring i verden for å gi tilbakemeldinger og ønsker for hvordan det ferdige produktet skulle bli. Kai...