Preview Mode Links will not work in preview mode

rally.nor podcast

Apr 30, 2021

Et monologt mobilopptak fra garasjen. Der der hele rally.nor ble skapt.


Apr 22, 2021

Jonas Drott - Når det er virkelig kritisk Er du godt forberedt når et uhell eller en alvorlig ulykke skulle oppstå? Har du virkelig satt deg inn i hva som kreves i en kritisk situasjon, og vet de andre i turfølget hva som skal til? 

Dette er tema for denne episoden med Jonas Drott. ADV Ready

ADV Ready YouTube


Apr 11, 2021

Håkon & Kristoffer - Hva når plan A går i vasken?  

I 2020 måtte de avbryte en planlagt tur som skulle vare i tre måneder. Det var da de bestemte seg for å snu planene helt på hodet og tenke nytt, noe de synes var helt greit, sett i retrospekt. 

 

Kris instagram


Apr 8, 2021

Sven Olsen på YouTube

rally.nor podcast ringer Sven Olsen og tar en prat om hans YouTube kanal og stormende fremgang. Det er interessant å høre hvordan han har kommet så langt, men kanskje ikke overraskende. Videoene hans byr på god informativ kvalitet og naturskjønne bilder.

Link til Sven Olsen på YT

Bli...


Apr 1, 2021

Ole Christian Gundersen - Backcountry MC

 

Hør historien om hvordan han måtte legge om livet og gå fra IT-sjef til å drive egen nihsjeforretning. Han har jo helt klart en artig forhistorie med hard enduro å komme med også, så veien fra hobby til butikk kom nok naturlig. Ellers så tar vi også en prat om TET,...