Preview Mode Links will not work in preview mode

rally.nor podcast

Mar 21, 2021

Kurt Gøran Andersen - Mannen som mangler Afrika  

I denne maraton episoden skal vi bli mere kjent med Kurt, han har ekstremt mye å fortelle på utrolig kort tid. Men om du er klar for å høre historier fra en fyr som har kjørt jorda rundt i flere år, men som mangler Afrika, så har du tunet inn på riktig track.